Nota prawna

Siedziba

KSP Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
T: +48 (32) 204 27 86
F: +48 (32) 204 27 87
ksp@ksp.com.pl
www.ksp.com.pl
www.paxplatform.com

Zarząd

Michał KoziaraPrezes Zarządu
Marcin BierutCzłonek Zarządu

Dane rejestrowe
KRS 0000363342
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 634-27-64-318
REGON 241737886

Waluta PLN
86 2490 0005 0000 4530 2029 8112

KSP Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest organem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na tej stronie.


Materiały zamieszczone na niniejszych stronach internetowych www.paxplatform.com stanowią własność Spółki KSP Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 23 i nie mogą być reprodukowane w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody KSP Systemy Informatyczne Sp. z o.o.